เปิดจำหน่ายบัตรออนไลน์ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป . Ticket sales on 12 October 2019, 10AM (GMT+7) onwards

ประกาศผู้โชคดีงาน 2019 VIINIFUL DAY IN BANGKOK
.
เนื่องจากจำนวนสิทธิ์ในบางราคามีจำนวนมากกว่าผู้ถือบัตร จึงได้รับการอนุญาตให้ 1 เลขที่นั่งสามารถลุ้นรับสิทธิ์ได้มากกว่า 1 สิทธิ์ (นอกเหนือจากสิทธิพิเศษ HI-TOUCH)
เพื่อง่ายต่อการค้นหาเลขที่นั่งผู้โชคดี ท่านสามารถกด Ctrl+F (ระบบปฏิบัติการ Window) / Command+F (ระบบปฏิบัติการ Mac OS) / เมนู Find in Page (แอพ Chrome ในมือถือ) / Find on Page (แอพ Safari ใน iPhone)
.
กำหนดการลงทะเบียนรับสิทธิ์
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ PRESS CONFERENCE ตั้งแต่เวลา 12:30-14:30 น. (ณ ห้อง SAPPHIRE 203, IMPACT FORUM, แถลงข่าวเริ่มเวลา 15:00 น.)
** สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตร ลงทะเบียนรับได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ที่จุดรับ-จำหน่ายบัตร ธันเดอร์โดม **
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ GROUP PHOTO ตั้งแต่เวลา 13:00-18:00 น.
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ SIGNED POSTER / SELFIE POLAROID ตั้งแต่เวลา 15:00-18:00 น.
ณ จุดลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษหน้าฮอลล์
สิทธิพิเศษ HI-TOUCH ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อติดริสต์แบนด์
สิทธิพิเศษ OFFICIAL POSTER รับได้ที่จุดรับ-จำหน่ายบัตร
.
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
- ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรเข้าชมงาน (บัตรพลาสติก) และบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ตัวจริง (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ) มาเพื่อแสดงตนในการรับสิทธิ
- กรณีผู้รับสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าของบัตร จะต้องนำบัตรเข้าชมงาน (บัตรพลาสติก) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ที่เซ็นมอบสิทธิ์ และบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับสิทธิ์แทนมาแสดง
.
หมายเหตุ
- ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ และเสียง ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
- ไม่สามารถมอบของให้ศิลปินบนเวทีได้
- บัตร COMPLIMENTARY ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถรับสิทธิพิเศษใดๆ
.
ขอบคุณครับ
.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.
Announcement : Lucky Winners of 2019 VIINIFUL DAY IN BANGKOK 
Since some ticket prices are having fan benefits (rights) left more than the number of ticket holders, 1 seat number is then allowed to take a chance to get more than 1 right (aside from the HI-TOUCH.)
To find lucky seat no. easily. You can use Ctrl+F (for Window) / Command+F (for Mac OS) / Find in Page (Chrome app in Mobile) / Find on Page (Safari app in iPhone)

Fan Benefits Registration Schedule 
Registration for PRESS CONFERENCE starting 12.30 pm - 2.30 pm 
@ SAPPHIRE 203, IMPACT FORUM, 
PRESS CONFERENCE beginning at 3.00 pm
** Reserve right for fans who still have not received the tickets to register at 12.00 pm onwards at Receiving & Selling Ticket Counter @ Thunder Dome**
.
Registration for GROUP PHOTO starting 1.00 pm – 6.00 pm 
Registration for SIGNED POSTER / SELFIE POLAROID starting 3.00 pm – 6.00 pm 
@ Fan Benefit Registration Counter in front of the hall 
.
No registration or wristband is required for HI-TOUCH. 
OFFICIAL POSTER can be received at Receiving & Selling Ticket Counter @ Thunder Dome 
.
Fan Benefits receiving procedures:
- Lucky winner is required to present plastic ticket and original ID card or original passport (together with 1 copy) to receive the benefit. 
- In case of the benefit receiver is not the ticket owner, below documents are required to receive the benefit.
1. Plastic ticket
2. Copy of ticket owner’s ID card or Passport with authorized signature on it
3. Original and copy ID card of benefit receiver
.
Remark:
- Photo taking, VDO recording, Sound recording are not allowed to do during the activity session. 
- No gift is allowed to give to the artist on stage. 
- Complimentary Tickets received from any organizations have no right to get any fan benefits. 
.
Thank you

 

GROUP PHOTO

 

A1-E24 A2-H54 A1-C10 A2-C40 A1-G22 A1-L25 A2-B53 A2-A48
A2-B44 A2-H42 A2-A46 A1-J15 A2-D38 A2-G49 A1-C11 A2-I47
A2-C43 A2-M39 A2-A52 A1-B23 A1-C23 A1-D28 A2-B37 A1-K20
A1-G15 A2-H41 A1-B15 A1-M27 A2-E49 A2-D46 A1-C9 A2-B39
A1-C19 A1-B26 A1-D19 A1-C16 A1-C14 A2-B49 A1-D18 A1-E23
A2-E44 A1-A19 A1-C28 A1-G9 A2-C54 A2-D35 A2-D45 A1-D25
A2-G48 A2-E47 A2-A36 A1-G21 A1-F21 A2-K35 A1-E22 A2-F53
A2-E45 A1-F23 A1-G28 A2-G42 A1-I27 A1-C24 A2-E42 A2-B48
A2-B54 A1-A16 A1-C22 A2-D48 A2-G40 A2-C45 A1-D17 A2-F38
A1-G26 A2-C39 A1-G10 A1-C18 A1-D24 A1-F28 A1-H22 A1-A12
A2-A51 A1-I28 A2-D37 A1-E10 A2-C41 A1-C21 A2-C47 A2-C53
A1-F20 A2-M35 A1-B14 A2-F43 A2-C37 A2-F39 A1-G25 A2-D36
A1-N10 A2-C42 A1-F25 A1-D15 A2-D47 A1-C26 A2-C35 A1-C12
A1-B9 A2-G36 A2-C36 A2-D49 A1-D16 A2-H39 A2-D40 A1-I25
A2-A38 A2-E41 A2-E39 A1-N27 A2-A40 A2-E35 A2-F35 A1-H25
A2-E40 A1-H28 A1-D20 A2-A41 A2-F51 A1-C15 A2-G47 A1-A27
A2-H40 A2-H51 A2-C49 A1-B19 A1-B16 A2-A50 A1-H9 A2-B50
A2-B43 A2-D53 A1-D11 A1-D13 A1-I24 A2-K36 A1-C25 A1-B17
A2-I43 A2-D50 A1-M28 A1-A11 A2-H53 A1-G24 A2-C51 A1-G27
A1-M10 A2-A42 A2-E36 A1-G11 A1-B22 A1-A22 A2-G41 A2-B35
A1-E16 A1-F27 A2-H45 A2-C52 A2-I36 A2-I44 A2-A35 A1-H26
A1-D21 A2-E43 A2-I35 A2-B52 A1-N9 A1-M9 A2-E48 A1-B12
A2-C50 A2-D52 A2-I37 A1-C17 A2-A43 A1-A14 A1-A21 A2-F41
A2-F42 A1-H14 A1-I23 A1-A26 A1-C20 A2-B36 A1-H27 A2-F40
A2-H44 A1-B21 A2-C46 A2-I45 A2-G39 A1-A17 A1-G23 A2-B42
A1-D26 A1-B27 A1-F22 A2-D42 A2-B40 A1-F26 A2-G37 A2-G38
A2-E46 A1-C27 A2-N54 A2-E37 A2-F36 A1-E19 A1-D12 A1-F9
A1-F10 A2-C44 A1-C13 A1-J26 A2-D39 A2-G35 A2-D41 A1-G12
A2-A39 A1-N28 A1-E11 A2-H37 A2-A47 A2-B41 A2-L35 A1-A23
A1-E20 A1-A13 A2-H38 A1-B18 A1-A24 A1-E17 A2-F37  
A1-D22 A2-G50 A1-H23 A2-B46 A2-I46 A1-B28 A1-B11  
A1-F24 A1-D23 A1-B20 A1-B10 A2-C38 A2-B51 A2-H35  
A1-K28 A2-D43 A1-E18 A1-A28 A2-E38 A2-A37 A1-N26  

 

B1-A12 B2-C19 B2-B41 H-A5 B2-B20 C-A6 B2-B21 I-C12
B3-C47 B2-A21 C-A1 B2-B29 I-A10 B2-B39 B2-B37 I-E7
B2-C22 B2-B31 C-E15 B1-A11 B2-C31 B2-D28 H-A2 E-F19
B2-A34 H-A6 B2-A31 D-B18 B2-A25 G-A6 B2-B27 B2-A28
I-A6 E-B5 I-A17 B2-B19 B2-C26 I-B3 I-A2 I-D19
B2-D29 B2-D31 I-B8 B1-D17 B2-B30 I-A3 B2-A24 B2-C28
I-A18 B2-B22 B3-A46 B2-B34 B2-D32 B3-B43 B2-A30 B3-B42
B2-A26 B2-A22 B2-D34 B3-B45 B2-B28 C-A15 C-F12 B2-B33
H-A15 I-A21 C-A11 H-B13 B2-A38 I-B19 C-A9 I-C17
B2-A41 B2-A40 I-D1 I-B7 E-F17 I-A20 B2-A20 I-A19
I-A9 I-A11 B3-C44 C-A8 B2-C18 B1-B17 B2-B35 C-A3
C-C1 I-A5 B2-B32 B2-C41 I-C8 C-A14 I-B1 C-D12
C-C5 I-A16 B3-A49 B3-B49 B2-C21 C-F13 B2-D33 G-F10
G-C20 C-A5 C-B15 H-B18 B2-B25 C-G14 B3-A48 B2-A32
B1-A15 B2-C35 E-F18 I-A15 I-F4 I-A1 I-B4 C-A10

 

I-I13 G-H20 E-I1 G-I18 H-H23 D-H19 C-H15 E-H2
C-L7 F-G3 G-H16 H-J12 I-H17 H-H2 H-J19 C-I7
C-L9 H-I15 I-J11 I-H21        

 

PRESS CONFERRENCE

A1-A18 A2-F46 A2-C48 A1-C13 A2-A41 A1-F27 A2-E35 A1-H9
A1-D10 A1-B24 A1-F11 A2-A51 A2-D48 A1-F26 A2-B54 A2-D41
A2-M36 A1-F15 A2-A45 A1-J15 A2-D50 A1-C24 A1-A13 A1-I28
A1-G20 A1-H13 A2-D44 A1-F24 A1-E19 A2-A46 A1-A23 A2-I35
A1-B25 A2-B38 A1-A15 A2-F39 A2-C36 A1-I25 A1-B27 A1-C23
A2-D54 A1-L28 A1-D14 A1-A28 A2-E42 A1-G9 A1-E23 A2-I43
A2-D51 A1-J21 A2-A49 A1-N9 A2-B49 A1-D11 A1-A19 A1-G12
A2-A44 A1-J28 A1-D27 A1-F21 A2-B48 A2-A40 A1-M28 A2-L35
A1-A25 A2-B45 A2-B47 A1-B19 A1-B28 A2-E36 A2-M39 A2-F42
A1-H15 A1-D9 A1-F23 A2-C37 A1-A11 A1-D26 A2-M35  
A1-A20 A2-I48 A1-C11 A2-F37 A1-C27 A2-H42 A1-C19  
A1-B13 A1-I26 A1-D24 A1-D20 A1-A14 A1-D28 A2-B46  
A1-N25 A2-H36 A2-A36 A2-B39 A1-I23 A1-C25 A2-F40  

 

E-A8 G-A1 B3-A44 I-C11 C-D4 G-F12 B2-C25 B2-B18
B2-D30 C-A13 I-C14 I-A12 G-A2 B2-A36 B1-A13 E-C1
B1-B16 B2-C33 B2-B23 B2-A37 B1-A16 I-G13 C-A12 D-A18
B2-B40 B2-D26 B2-C32 B1-C17 B2-C27 B2-C24 I-F3 I-B6
B2-C30 B3-A47 I-A13 B3-A42 B3-A43 I-A7 C-A4 I-A4
B2-A35 B3-C49 H-A3 B2-C23 B1-A17 I-B9 B2-D27 B3-A45
C-F14 B2-A18 B2-D39 H-A13 H-C2 C-A2 D-A19 I-C7
I-B5 I-B21 B2-B24 B3-B44 B1-A14 C-B4 B2-B26 B2-C40
B1-A10 D-A9 B2-A33 I-B13 G-F11 B2-A23 I-B10 I-B2
B2-C29 B2-A27 G-C21 I-B15 B2-C39 B2-A39 B2-B36 I-C2

 

H-J1 E-J18 H-I21 I-I15 G-H1 H-H18 I-H6 D-H20
E-L9 C-J12 C-I11 C-H6 D-J32 F-I4 I-J6 I-J13
E-K20 D-I25 G-H7 E-L7        

 

 

SIGNED POSTER

 

A2-C45 A1-D19 A1-G27 A2-C49 A2-D52 A1-M10 A2-F35 A2-H53
A2-E46 A1-B16 A2-G39 A2-C42 A2-G41 A2-C41 A2-I45 A1-C9
A2-G37 A2-C40 A2-G48 A1-L25 A1-H22 A2-E48 A2-B42 A2-D35
A2-B37 A2-E44 A1-D17 A1-K28 A1-C17 A1-E22 A1-D16 A2-A52
A1-E24 A2-A38 A1-G15 A2-I47 A1-B26 A1-C22 A2-H40 A2-D43
A1-J26 A2-H39 A1-B18 A2-G50 A1-H14 A2-B35 A1-B9 A1-I24
A1-H25 A1-C26 A1-C12 A2-B51 A2-B52 A1-E18 A2-C52 A1-B17
A1-A16 A2-H38 A2-F51 A1-A24 A1-C15 A1-C16 A1-D12 A2-A50
A1-C10 A1-G10 A1-G25 A1-D22 A1-E20 A1-B10 A1-B20 A2-N54
A2-D49 A2-B50 A2-H51 A1-D23 A2-A47 A2-B44 A2-G40  
A1-H23 A2-A39 A2-A48 A1-C21 A2-G49 A2-D39 A1-M27  
A2-C43 A2-F36 A2-D38 A2-D37 A1-D13 A2-I37 A1-A27  
A2-C50 A1-N28 A2-G42 A2-D47 A2-A42 A1-B23 A1-G22  

 

B2-A29 B2-B32 B2-D31 B3-B43 G-A2 B2-A32 B1-B17 C-D4
B2-C34 I-A18 B3-A49 B2-C40 C-C5 B3-A47 B2-A36 B2-A24
I-A8 D-A18 B2-B29 B2-B21 C-F14 B3-C47 B2-B35 B2-D30
H-A8 I-B2 B1-A11 C-F12 I-B7 B2-A37 B2-C23 C-A11
I-A14 B3-A44 C-A8 B1-C17 I-B6 I-F4 B2-B33 C-B15
B2-A19 B2-C41 E-A8 B2-B36 I-C12 C-A4 B2-A23 C-A15
H-A15 I-A15 B2-A30 B2-A34 B2-B39 I-G13 H-C2 H-B18
B2-B28 D-A19 C-A3 B2-B22 I-B21 I-C11 I-B5 I-B4
E-F17 B1-A15 B2-C35 C-A14 B2-B20 B2-A35 B3-A42 I-C14
B2-B30 B2-C39 B1-A14 B2-C21 B3-B44 B2-A18 B2-C30 B1-A13

 

C-H14 G-I19 F-K9 I-I17 I-I10 I-J3 F-G15 E-H10
E-L2 G-J20 F-H9 G-I12 D-H10 C-K12 C-L2 G-I24
H-J14 D-H12 F-I8 I-H11        

 

 

SELFIE POLARIOD

 

A1-G28 A2-E47 A1-E10 A2-E37 A1-D25 A2-K35 A2-G47 A1-I27
A1-B22 A1-F28 A1-G23 A2-B53 A2-G38 A2-F43 A2-A43  

 

B3-B45 C-A10 B2-B19 I-A17 B2-A38
I-A20 B3-B49 C-A2 I-B13 G-C21

 

H-H14 D-H11 I-I7 G-L20 C-J11

 

 


 

2019 VIINIFUL DAY IN BANGKOK

วันแสดง : วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
เวลา : 18.00 น.
สถานที่ : ธันเดอร์ โดม, เมืองทองธานี
ราคาบัตร : 5,500 / 3,900 / 2,500 บาท
เปิดจำหน่ายบัตร : วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปทาง https://registarthailand.com/


รายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก https://registarthailand.com/ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดก่อนกด "สมัครสมาชิก" ข้อมูลที่สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

2. เมื่อเปิดจำหน่ายบัตร มีขั้นตอนการจองบัตร ดังนี้
2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2.2. เลือกโซนที่ต้องการ
2.3. เลือกที่นั่งที่ต้องการ, เลือกวิธีการรับบัตร (รับเอง หรือ EMS มีค่าจัดส่ง 60 บาท และส่งในประเทศไทยเท่านั้น) แล้วกดไปขั้นตอนถัดไป
2.3.1 กรณีเลือกรับเอง รับที่หน้างานก่อนเวลาแสดงประมาณ 6 ชม. รับได้จนถึงเวลาเริ่มการแสดง
2.3.2 กรณีเลือกจัดส่ง EMS จัดส่งก่อนวันงานประมาณ 5-10 วัน ด้วยไปรษณีย์ไทย ผู้รับต้องเป็นผู้ติดตามเอกสาร และยอมรับข้อกำหนดของทางไปรษณีย์ ดังนี้ http://bit.ly/EMScon1 / http://bit.ly/EMScon2
2.4 เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกดสั่งซื้อ
2.4.1 กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน มีขั้นตอนดังนี้
a) ระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อ และจำนวนเงินที่ท่านต้องโอนมาให้ ท่านมีเวลาดำเนินการโอนเงินและแจ้งโอนในเวลาที่ระบบแจ้งเท่านั้น

b) ท่านสามารถโอนเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM , CDM, Internet Banking หรือ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีที่ระบบกำหนดแจ้งไว้ทันที (ไม่รองรับการโอนด้วย True Wallet)

c) หลังการโอนเงินท่านต้องถ่ายรูปสลิป หรือบันทึกหน้าจอเสร็จสิ้นการโอนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งโอน และต้องแจ้งโอนที่หน้า "ตรวจสอบรายการ" โดยเร็วที่สุด เลขที่สั่งซื้อที่สถานะไม่ใช่ "รอดำเนินการ" จะถูกระบบลบทิ้งทันทีที่หมดเวลาแจ้งโอน (เวลาสิ้นสุดการแจ้งโอนระบุในสถานะของเลขที่สั่งซื้อ)

d) กรณีที่ท่านไม่แจ้งโอนในระบบก่อนหมดเวลา ทำให้เลขที่สั่งซื้อนั้นถูกลบทิ้ง หากท่านโอนเงินไปแล้ว ท่านต้องกดจองที่นั่งใหม่ในราคาเดิมด้วยยอดเงินตามที่ท่านโอนเข้าไปในระบบ และแจ้งโอนตามขั้นตอนที่หน้า "ตรวจสอบรายการ" เท่านั้น ในกรณีนี้ ระบบไม่สามารถคืนเงินได้หากผู้จัดงานไม่มีการประกาศ SOLD OUT และ/หรือ ผู้จัดงานไม่อนุมัติในการคืนเงิน

2.4.2 กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต และ Paypal จะเข้าสู่การชำระด้วยระบบ Paypal (ระบบ Paypal มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 5%) เลขที่สั่งซื้อที่ชำระผ่านระบบ Paypal เรียบร้อยจะมีสถานะเป็น "เสร็จสิ้น" ทันที ไม่ต้องแจ้งโอน

2.5 ในการจองบัตร 1 ครั้ง จะสามารถจองได้ครั้งละ 1-4 ใบ ในรอบและโซนเดียวกันเท่านั้น

3. กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงินและแจ้งโอน ในแต่ละเลขที่สั่งซื้อจะมียอดเศษสตางค์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับเลขที่ใบสั่งซื้อ หลังจากที่ผู้จองได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา โดยมีระยะเวลาในการตรวจสอบดังนี้
3.1 เลขที่สั่งซื้อที่มียอดชำระถูกต้องในการโอนครั้งเดียว มีเศษสตางค์ตรงกับที่ระบบกำหนด จะใช้เวลาในการดำเนินการภายใน 24 ชม.
3.2 สำหรับเลขที่สั่งซื้อที่ไม่โอนเศษสตางค์ หรือโอนเงินมากกว่า 1 สลิปใน 1 เลขที่สั่งซื้อ จะใช้เวลาในการตรวจสอบยอดเงินประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินโดยระบบอัตโนมัติเนื่องจากท่านไม่โอนตามยอดชำระที่ระบบกำหนดในครั้งเดียว
ผู้จองสามารถตรวจสอบสถานะการจองของท่านได้ที่หน้า ‘ตรวจสอบรายการ’ สถานะการจองบัตรของท่านจะเปลี่ยนเป็น "เสร็จสิ้น" ตามเวลาที่กล่าวมาข้างต้น

4. ราคาบัตรนี้ ยังไม่รวมค่าออกบัตรพลาสติก ใบละ 20 บาท

5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจอง อัพเกรด ย้ายที่ หรือยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี และทางทีมงานไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมชมการแสดง หลังจากที่ได้ซื้อบัตรไปแล้ว

6. โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต บัตรเข้าชมงานไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือขายต่อให้ผู้อื่น หรือนำไปเสนอขายต่อได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข บัตรของท่านอาจถูกยกเลิกโดยไม่ได้รับเงินคืน บัตรที่ซื้อจากเว็บไซต์อื่นๆ หรือ บุคคลที่สามและผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น Viagogo, Stubhub หรือที่คล้ายกันนี้ จะถือเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้เข้าชมงานได้

7. บนบัตรจะมีการพิมพ์ชื่อ นามสกุล ของเจ้าของยูสเซอร์ ในการเข้างานท่านต้องแสดงบัตรเข้างานพร้อมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่มีชื่อ-สกุลตรงกับชื่อ-สกุลที่แสดงบนบัตร หรือแสดงสำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาพาสปอร์ตมอบอำนาจจากเจ้าของชื่อ-สกุลนั้น ระบุชัดเจนว่ามอบอำนาจให้ท่านเป็นผู้ร่วมงาน หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าว เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านออกจากบริเวณงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้จัดงาน Official Facebook: https://www.facebook.com/RegiStarThailand/
ติดต่อทีมบัตร Email registar.ticket@gmail.com โทร 062-252-6951, 089-365-2834

 


 

2019 VIINIFUL DAY IN BANGKOK
Date : Saturday 26th October 2019
Time : 6 PM
Venue : Thunder Dome, MuangThong Thani
Ticket Price : 5,500 / 3,900 / 2,500 Baht
Ticket sale Open : Saturday 12th October 2019, 10 AM onwards at https://registarthailand.com/


Ticket Information (Terms and Condition)

1. The Ticket Buyers have to apply for membership at https://registarthailand.com/
Please recheck your personal information if it’s correct before click apply membership because information recorded cannot be changed.

2. After online Tickets Sale will be opened. There are procedures for booking tickets as follows;
2.1. Login by registered Username and Password
2.2. Choose Seating Zone
2.3. Choose your Seat, Pick up method (Self Pick up or EMS with delivery fee is 60 THB), and click Order. (*Remark; EMS is applicable only buyer who lives in Thailand)
2.3.1 If choose Self-pick up, you can pick up at the venue. Approximately 6 hours before the show time, until the show start.
2.3.2 If choose EMS, delivery will be 5-10 days before the event. The recipient must be responsible for checking and accepting the Thailand Postal conditions as follows: http://bit.ly/EMScon1 / http://bit.ly/EMScon2
2.4. Choose payment method
2.4.1. Bank Transfer, no additional charges

a) System will provide all order summary (the Reservation code, Total Payment Value, the Bank Account Details and time frame that the member has to pay for the ticket).
b) You can make payment or transfer via Bank Counter, ATM, CDM, Internet Banking, Mobile Banking, any Bank's application which immediately transfer. (Do not support app True Wallet)
c) After the payment is made, you need to capture the payment slip. DO NOT forget to go back to ‘View Orders’ menu and confirm date/time of money transferred at within the given time frame and upload Payment Slip photo. Otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. So, the reservation will be automatically cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.
d) In case you do not submit transfer information within time frame and the reservation was cancalled. You have to make new reservation and submit the transfer information immediately. There's no refund if tickets do not officially SOLD OUT / or the Organizer do not approve refund.

2.4.2. Credit Card, Debit Card, Paypal > System will redirect to credit card system, plus convenience fee 5%


2.5 You can reserve up to 4 seats and must be same zone. (If the member would like to reserve other zone, he/she has to do additional reservation with the same username.)

3. For Bank Transfer payment method, each order has a different decimal amount depending on the order number. After the buyer confirms the payment details via website, the staff will check the amount you have transferred with timing criteria as follows
3.1 The order that has the correct payment amount and correct decimal number given by system in one time transfer, checking process will take within 24 hours
3.2 The order that has incorrect decimal number given by system or transfer more than 1 slip within 1 order, checking process will take at least 1week to confirm because the automatic system cannot match if you do not transfer according to the payment amount set by the system at one time.
The member can check ticket status by login to the View Order menu. Ticket status should change from 'Proceed' to 'Completed' within timing above. If the purchased ticket status is not yet confirmed in system, please kindly contact the ticket officers immediately.

4. Ticket price is EXCLUDED the issuing plastic cards 20 THB per ticket

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation in any cases (There is no refund process).

6. Please note that this website is the only authorized ticket distributor. Tickets purchased cannot be refunded, exchanged, transferred or resold to others. Organizer reserves the right to cancel the ticket without prior notice (no refund or other compensation). Tickets purchased from other websites, third parties and unauthorized distributors such as Viagogo, Stubhub or similar will be considered invalid and cannot be used to enter the event.

7. On the Plastic Ticket there will be a typed English or Thai name of the user's owner. To enter the event, you must present the entrance ticket with ID card or passport with name-surname corresponding to the name-surname shown on the card. Or showing a copy of ID card / passport copy, authorizing the owner of that name-surname which clearly stated that authorizing ticket's holder in such seats .If you are unable to show the documents Staff may invite you to leave the area.

Remark:
For additional inquiry
The Promoter Official Facebook: https://www.facebook.com/RegiStarThailand/

For Ticket Team Contact
Email registar.ticket@gmail.com Tel 062-252-6951, 089-365-2834