เปิดจำหน่ายบัตรออนไลน์ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป . Ticket sales on 3 March 2018, 10.00 AM (GMT+7) onwards

ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการค้นหาเลขที่นั่งหรือลำดับคิวของท่านเองว่าเป็นผู้โชคดีหรือไม่ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการกด Ctrl+F หรือ Command+F แล้วใส่รายละเอียดเลขที่นั่งของตัวเองเพื่อค้นหา

* สำหรับผู้โชคดีจะต้องนำบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง ที่มีหมายเลขที่นั่งหรือลำดับคิวที่ได้รับสิทธิ์ตรงตามประกาศมาแสดงพร้อมบัตรประชาชน โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นชื่อเจ้าของยูสเซอร์ที่ซื้อบัตร *

กำหนดการลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้

REHEARSAL : 400 คน

ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 15.00 น.

จุดลงทะเบียน (Register point) : TICKET ROOM

เข้าแถว (Line up) : 15.30 น.

เข้าฮอลล์ (Entrance) : 15.50 น.

กิจกรรม (Rehearsal) : 16.00 – 16.15 น.

หลังจบกิจกรรม ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าชมรอบซ้อมสามารถกลับมารันคิวได้ โดยแสดงบัตรให้ทีมงานตรวจสอบ เพื่อเข้าแถวเตรียมเข้าฮอลล์ได้ตามปกติ

B2-E22-6020 B2-A37-6020 A1-E4-6020 SL 829 SR 340 SR 400 SL 40 B1-E11-5020
A2-D40-6020 B2-D21-6020 A3-E51-6020 SR 895 SL 67 SL 938 SL 282 SL 49
A1-B4-6020 A1-B14-6020 A2-C27-6020 B3-D56-5020 SL 779 SL 184 SL 895 SL 313
A2-G41-6020 A2-E20-6020 A2-B31-6020 SR 521 SL 424 SR 276 SL 368 SL 951
A2-F30-6020 A1-A3-6020 A3-F45-6020 SL 985 SR 546 B3-C45-5020 SR 323 SR 935
A2-C36-6020 B2-C41-6020 A2-B34-6020 SR 749 B3-C53-5020 SR 552 SR 545 SR 661
B2-C37-6020 B2-D36-6020 A2-A39-6020 B3-B42-5020 SL 187 SL 189 SL 303 SL 327
A1-E9-6020 A1-A4-6020 A3-G55-6020 SL 709 SL 772 SR 710 B1-D8-5020 B3-D47-5020
A3-C52-6020 A3-G48-6020 A1-B11-6020 SL 71 SR 865 SR 213 SL 294 SR 679
A3-C47-6020 A1-B7-6020 A2-G25-6020 SR 650 B1-A14-5020 SR 964 SR 692 SL 474
A2-B37-6020 A3-E43-6020 A2-E26-6020 SL 247 SL 391 SR 303 SL 920 G-B13-4020
B2-B28-6020 A2-C32-6020 A2-G38-6020 SR 605 SR 704 SL 957 SR 319 E-A7-4020
A2-B38-6020 A2-F34-6020 A3-F55-6020 SR 20 SL 525 B1-D3-5020 SR 745 H-D14-4020
A1-G17-6020 A1-A11-6020 B2-E38-6020 SR 908 SR 295 SL 585 SL 937 H-F6-4020
B2-C20-6020 A1-F7-6020 B2-B30-6020 SR 715 B3-F42-5020 SL 740 B3-B51-5020 E-A10-4020
A1-G10-6020 A2-G36-6020 B2-D23-6020 SR 944 SR 851 B3-A48-5020 SL 522 G-A3-4020
A1-G6-6020 A3-E49-6020 B2-A36-6020 SL 404 SR 167 SR 146 SL 773 G-E3-4020
B2-E40-6020 A3-D51-6020 B2-D20-6020 SL 369 B3-B55-5020 SL 688 B3-E53-5020 C-F14-4020
A2-A23-6020 A2-D24-6020 A2-B22-6020 SR 531 SL 379 SL 203 SL 200 H-D10-4020
A2-C25-6020 A3-A44-6020 A3-G58-6020 SL 554 SR 487 SR 902 SR 772 E-E5-4020
A1-F3-6020 A3-A46-6020 A3-E47-6020 B1-D7-5020 SL 120 SR 250 SR 577 I-D15-4020
B2-B34-6020 A3-G46-6020 B2-A28-6020 SL 180 B3-B52-5020 SR 131 SL 848 G-C9-4020
B2-A40-6020 A2-C19-6020 A3-A48-6020 SR 773 SL 204 SL 759 SR 341 D-B12-4020
A1-G12-6020 A1-D2-6020 A2-D37-6020 SL 140 SR 36 B1-F11-5020 SL 227 D-E3-4020
B2-E33-6020 B2-C19-6020 B2-C40-6020 SL 809 SL 362 SL 349 SR 505 G-A19-4020
A3-C58-6020 B2-D26-6020 A2-F28-6020 SR 50 SL 41 B3-H51-5020 SL 5 C-E13-4020
A1-G2-6020 A3-C57-6020 A2-D29-6020 SR 554 SL 536 SL 547 SL 43 D-C6-4020
A3-C46-6020 A1-D10-6020 B2-E20-6020 SL 416 SR 285 B1-H6-5020 SR 427 D-C13-4020
A3-B43-6020 A3-A57-6020 A1-B6-6020 SR 881 SL 582 SR 366 B1-G15-5020 E-B15-4020
A2-B25-6020 A2-F22-6020 A3-F54-6020 SR 779 B1-E15-5020 SL 877 SL 796 G-C3-4020
B2-E19-6020 A2-E37-6020 SR 215 SL 713 SR 900 SL 372 B3-F52-5020 E-E18-4020
A2-F37-6020 A3-D46-6020 SL 503 SR 608 SL 374 SL 511 SL 417 H-D6-4020
B2-A26-6020 A1-D13-6020 SR 329 SR 101 B1-E12-5020 SR 115 SL 791 H-E14-4020
A1-E17-6020 A2-D41-6020 SL 322 SR 915 SL 657 SL 26 B3-D55-5020 H-D13-4020
A2-F29-6020 A3-G43-6020 SR 550 SR 737 SL 801 SL 758 SL 929 G-E14-4020
A2-B33-6020 A3-G50-6020 SR 367 SL 177 SL 682 SR 582 SL 321 G-G4-3020
A2-D25-6020 B2-B20-6020 SL 350 SL 81 SL 102 SR 291 SR 788 G-H15-3020
A3-B58-6020 A1-C6-6020 SL 30 SR 114 SR 937 SR 135 SL 970 D-H22-3020
B2-D35-6020 A1-G5-6020 SL 339 SL 462 SR 393 SL 674 SL 847 C-H5-3020
B2-C39-6020 A3-E50-6020 SL 407 SR 445 SL 143 SL 226 SL 408 C-H2-3020
A2-A37-6020 A1-E14-6020 SR 478 SL 446 SR 152 SR 777 SR 764 C-H9-3020
A2-E19-6020 A3-D54-6020 B1-G13-5020 SL 664 SR 446 SL 298 SR 289 F-H14-3020
A3-C55-6020 A3-D57-6020 SL 195 SR 449 SL 173 B1-E3-5020 SR 848 G-G1-3020
A2-E36-6020 A2-G20-6020 SL 593 SL 975 SL 70 SR 2 SL 285 E-G10-3020
A3-C49-6020 A1-F4-6020 SR 853 B1-A10-5020 SL 753 SL 739 SR 601 I-J4-3020
A3-A49-6020 B2-B27-6020 B1-H9-5020 SR 824 SR 305 SR 243 SL 159 H-G21-3020
A2-G37-6020 A3-F56-6020 SL 338 SR 752 SR 700 B3-E49-5020 SL 521 G-I7-3020
B2-A20-6020 A1-F10-6020 SR 961 SR 615 SR 884 SL 909 SR 724 G-I18-3020
A3-G45-6020 A1-C11-6020 SL 887 SL 787 B3-G53-5020 SR 929 SL 878 I-K4-3020
A1-A14-6020 A1-B16-6020 SL 665 SL 248 B1-F15-5020 B3-E54-5020 SR 187 I-J9-3020

 

 

HI-TOUCH 

ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 17.30 น.

จุดลงทะเบียน (Register point) : FUNCTION ROOM 1 (ก่อนถึง TICKET ROOM)

SL 839 SR 234 SL 216 SL 152 SL 833 SR 731 SL 710 SR 933
SR 956 SR 599 SL 377 SR 705 B1-B8-5020 SL 335 SR 469 SL 96
SR 925 SR 416 SL 670 SR 253 SR 442 SL 492 SL 964 SR 872
SL 717 SL 968 SR 694 SR 229 SL 175 B1-E13-5020 SR 94 B1-H14-5020
SL 279 SL 945 SR 789 SR 882 SR 165 SL 565 SL 510 SR 863
SR 804 SL 228 SR 325 SL 105 SR 204 SL 730 SR 734 SL 457
SL 334 SR 410 SR 82 B1-H17-5020 SL 681 SR 209 SL 237 SR 535
SR 111 SL 363 B1-E10-5020 SL 171 SL 883 SL 952 SR 482 B3-H53-5020
SL 239 B3-G42-5020 SR 331 SR 320 SL 354 SR 979 SR 606 SR 974
SL 817 SR 128 SR 909 SL 69 SL 452 SL 850 SR 96 SR 345
SR 993 SR 670 SR 452 SR 684 SR 682 B1-C12-5020 SR 399 SL 908
SL 160 SL 666 SR 439 SL 501 SR 538 SR 620 SR 846 B1-E14-5020
B1-C4-5020 SL 901 SL 155 SL 766 SR 524 SL 546 SL 319 SL 252
SR 792 SR 33 SL 405 SL 831 SR 164 SL 770 SR 879 SL 136
SL 838 SL 695 SR 728 SL 800 SL 515 SR 202 SR 675 SL 915
SR 771 SL 505 SR 418 SR 465 SL 31 SL 744 SL 865 SL 487
SL 430 SR 953 SL 95 SR 515 SR 642 SR 740 SR 343 SL 626
SR 286 B3-F51-5020 SL 323 SL 42 SR 701 SL 29 SL 775 SL 646
SR 104 SL 93 SR 988 SL 879 SL 493 SR 313 SR 77 SR 901
SL 262 SR 62 B1-B3-5020 SL 360 SL 774 SL 667 B1-C6-5020 SR 481
SR 89 SL 637 SL 90 SL 437 B1-B4-5020 B3-A43-5020 SR 239 SL 401
SR 430 SR 304 SL 157 SL 366 SL 963 SL 769 SL 849 SR 729
SL 465 SR 911 SL 426 B3-G44-5020 SL 106 SL 647 SL 617 SL 841
SL 669 SR 625 SL 655 SR 574 SR 716 SL 589 SL 912 SR 924
SL 433 SL 118 SL 936 SR 823 SR 288 SL 803 B3-H48-5020 SL 307
SR 732 SR 581 SR 709 SR 308 SR 695 SL 458 SL 514 SR 432
SR 756 SL 198 SL 481 SR 429 SR 143 B1-H13-5020 SL 295 SR 579
SR 899 SL 87 SL 230 B1-A3-5020 SR 543 SL 873 SR 162 SR 368
SL 973 SL 396 SR 438 SR 277 SR 634 SL 141 SR 415 SR 841
SL 329 SR 217 SL 620 SL 675 SL 605 SL 414 B3-B53-5020 SR 360
SR 66 SL 721 SL 147 SR 24 SL 869 SR 793 SR 347 SL 876
SL 342 SR 246 B1-B5-5020 SL 518 SL 863 SR 423 SR 714 SR 191
B1-C15-5020 SR 614 SR 738 SL 325 SR 355 SL 900 B3-D45-5020 B1-F8-5020
SR 402 SL 491 SR 494 B3-A47-5020 SR 539 SR 858 SR 371 SR 943
SR 557 SL 291 SL 924 SL 882 SL 114 SL 804 SR 723 SR 781
SR 595 SR 12 SR 413 SR 184 SL 456 B1-C9-5020 SL 543 SR 808
SR 973 B1-A15-5020 SR 203 SR 238 SR 374 SR 561 SL 9 SR 337
SL 805 SL 738 SL 434 SR 49 SL 893 SL 910 SL 633 SR 959
SL 870 SL 411 SL 631 SL 44 SR 748 SR 686 SL 208 SL 483
SR 754 SL 826 SL 855 SL 261 SR 383 SR 272 SL 698 SR 456
SL 880 SL 169 SR 486 SR 369 SR 564 SL 312 SR 906 SL 846
B3-E48-5020 SR 132 SR 940 SR 275 SL 931 SR 495 SL 856 SL 771
B1-H7-5020 SL 834 B1-G10-5020 SR 837 SL 112 SR 349 SR 420 SR 326
SR 223 SL 638 SR 821 SL 551 SR 194 SR 100 SR 493 SL 560
SL 618 SL 381 SL 121 SR 160 SR 206 SL 382 B1-H8-5020 SR 476
SL 596 SR 801 SL 934 SR 270 SR 726 SR 707 SR 805 SL 186
SR 252 SR 609 SR 866 SL 300 SR 869 SR 99 SR 706 SL 365
SL 400 SL 812 SL 894 SL 393 SL 949 SR 155 SR 182 SL 702
SL 500 SR 395 SR 513 SL 600 SL 573 SL 168 SL 299 SR 342
SR 702 SR 351 SL 224 SL 789 B3-F50-5020 SR 168 SL 857 SL 435
SR 9 SR 188 SR 75 SR 892 SR 962 SR 287 SL 66 SR 281
SL 115 SR 496 SL 107 SL 627 SL 742 SL 562 SR 241 SL 103
SL 686 SR 175 SL 436 SR 299 SL 836 SL 905 B3-B48-5020 B1-C10-5020
SR 712 SR 941 B3-C42-5020 SR 785 SL 451 SL 935 SL 472 B3-E52-5020
SL 576 SL 530 SL 485 SR 567 SL 409 SR 532 SR 248 SR 852
SL 795 SL 557 SL 399 SL 660 SR 426 SR 124 B1-D15-5020 SL 906
SR 660 SL 806 SL 859 SL 375 SR 947 SR 551 SL 872 SL 255
B1-E17-5020 SL 701 SR 903 SL 529 SR 768 SR 912 SL 661 SL 797
SL 516 SL 747 B1-F12-5020 SL 611 SR 271 SL 578 SL 940 SL 144
SL 390 SL 232 SL 476 SR 185 SR 55 SR 741 SL 301 SL 80
SL 778 SR 735 SL 488 SR 565 SL 378 SL 413 SL 410 SR 119
SL 754 SR 968 SR 473 SR 596 SL 412 SR 226 SR 845 SL 259
SR 467 SR 816 SL 89 SL 662 SL 793 SR 327 SR 648 E-C1-4020
SR 607 SL 504 SR 169 SR 71 SR 617 SL 324 SR 667 D-D10-4020
SL 750 SR 656 SL 473 SL 398 SL 220 SL 696 SL 794 D-E17-4020
SR 668 SR 283 SL 154 SR 437 SR 372 SR 747 SL 172 E-C16-4020
SL 734 SL 907 SL 641 SL 871 SR 802 SL 845 SR 527 H-F21-4020
SR 743 SR 471 SR 563 SL 613 SL 222 SR 674 SR 553 E-D22-4020
SR 558 SL 63 SL 479 SL 158 SR 208 SR 850 SL 373 G-B15-4020
SR 635 SL 304 SR 593 SR 636 SR 840 SL 3 SL 540 E-A18-4020
SR 632 SR 483 SR 948 SR 83 SR 134 SR 245 SL 616 I-B20-4020
SR 672 SR 825 SL 820 SR 952 SR 592 SL 532 SR 951 E-B9-4020
SR 864 B3-H47-5020 SL 292 SR 468 SL 309 SR 457 B3-A52-5020 D-F5-4020
SL 361 SR 328 SL 306 SL 284 SL 694 SR 653 SR 205 G-E6-4020
SR 555 SL 450 SL 1 B3-D46-5020 SR 603 SR 385 SL 706 G-A10-4020
SL 621 SR 697 SL 851 SL 544 SR 506 SR 826 SR 977 E-C15-4020
SR 117 SR 523 SL 191 SL 320 SL 728 SR 533 SR 981 D-B14-4020
SR 338 SL 816 SR 84 SL 52 SR 390 SR 352 SR 602 I-F15-4020
SL 214 SL 645 SR 225 SL 974 B1-A8-5020 SL 470 SL 825 E-F23-4020
SR 994 SR 713 SL 623 SR 718 SR 827 SR 875 SR 932 E-A14-4020
SR 814 SL 12 SL 245 SR 384 SR 394 SL 567 SR 893 E-F6-4020
SR 586 SR 242 SR 312 SL 134 SL 854 SR 916 SL 921 D-C14-4020
SR 761 SR 960 SR 544 SR 181 SR 649 SR 963 SL 782
SR 978 SL 788 B3-C56-5020 SR 966 B1-E5-5020 SR 658 B1-D6-5020

 

 

PHOTO GROUP : 500 คน (20 คน ต่อ 1 กลุ่ม)

ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 17.30 น.

จุดลงทะเบียน (Register point) : TICKET ROOM

** HI-TOUCH และ PHOTO GROUP จะเริ่มกิจกรรมหลังคอนเสิร์ตจบตามลำดับ โดยทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในระหว่างรอเริ่มกิจกรรม **

 

B2-C27-6020 A2-A40-6020 A2-A27-6020 B1-G6-5020 SR 417 SL 113 SR 27 SL 278
A1-F2-6020 A1-D3-6020 A3-C53-6020 SR 604 SL 73 SL 38 SR 498 SL 687
A1-G16-6020 A2-E33-6020 A3-B42-6020 SR 122 SR 688 SL 884 SL 852 B3-H43-5020
B2-E41-6020 A2-E18-6020 A3-C44-6020 SL 743 SR 897 SL 550 SR 21 SL 47
A3-F43-6020 A1-C4-6020 A1-E3-6020 SL 958 SL 311 SL 601 SR 40 SL 864
A2-G28-6020 A3-G56-6020 B2-D34-6020 B3-C49-5020 SL 497 SR 5 SR 508 SR 41
A3-D45-6020 A2-C26-6020 A1-C17-6020 SR 798 SL 421 SR 173 SL 221 SR 48
A1-G4-6020 A1-B8-6020 B2-D38-6020 B3-C44-5020 SL 810 SL 714 SL 54 B3-D52-5020
A2-G31-6020 A3-A58-6020 A2-C31-6020 SR 315 SL 798 SL 461 SR 200 SL 570
A3-B49-6020 A1-G3-6020 A2-E25-6020 SR 431 SR 44 SR 172 SL 305 G-F14-4020
A1-E8-6020 B2-B40-6020 A3-E52-6020 SR 163 SR 56 SR 664 SR 310 H-F15-4020
A1-D11-6020 B2-A31-6020 A1-D1-6020 SR 170 SR 199 SL 716 SR 91 D-B2-4020
A2-A26-6020 B2-B18-6020 A1-D7-6020 SR 412 SL 763 SR 657 SL 982 D-F17-4020
B2-D33-6020 A2-C20-6020 A2-A21-6020 SL 72 SR 292 SR 254 SR 404 I-C7-4020
A3-G44-6020 A3-F52-6020 A2-G24-6020 SL 356 B3-E44-5020 B1-F13-5020 SL 48 E-A16-4020
A1-C13-6020 A2-D19-6020 A2-D20-6020 SL 898 SR 780 SL 531 SL 606 H-B3-4020
A2-B26-6020 B2-A32-6020 A3-G57-6020 B1-A16-5020 SR 335 B1-F6-5020 SL 51 E-D13-4020
A3-A52-6020 A2-B32-6020 A1-C1-6020 SR 587 SR 93 SR 79 SR 186 C-F4-4020
B2-B31-6020 A2-A35-6020 A2-D22-6020 SL 933 SR 39 SR 125 SR 321 G-D18-4020
A2-E24-6020 B2-A33-6020 A2-D34-6020 SR 74 SL 580 SL 36 SR 783 C-F10-4020
B2-B35-6020 A1-C9-6020 A2-G34-6020 SR 769 B3-D48-5020 SR 376 SR 227 E-C4-4020
A3-B50-6020 A2-C21-6020 A3-F50-6020 SR 970 SR 46 SR 324 B3-E47-5020 G-B1-4020
A2-D38-6020 B2-C26-6020 B2-C36-6020 B3-A51-5020 SR 566 B1-C11-5020 SR 691 H-C9-4020
A2-C33-6020 A3-D44-6020 B2-E30-6020 B1-E6-5020 SL 821 SR 918 SR 796 I-E7-4020
B2-A25-6020 A3-B46-6020 SL 256 SL 830 SR 47 SL 109 SR 81 C-D14-4020
B2-E24-6020 A3-B51-6020 B3-H45-5020 SL 17 SR 307 SR 760 SR 381 D-C1-4020
B2-D29-6020 B2-D39-6020 SR 80 SR 528 SL 8 SL 55 SL 965 C-E11-4020
A3-G52-6020 A2-F33-6020 SL 223 SR 549 B1-B10-5020 SL 678 SR 480 I-E20-4020
A3-E57-6020 B2-E32-6020 SR 490 SL 225 SR 663 B1-D4-5020 SL 328 E-D20-4020
A2-E21-6020 A2-C39-6020 SR 298 SR 990 SL 35 SL 520 SL 124 I-E14-4020
A3-B45-6020 A2-E41-6020 SR 680 SR 322 SL 636 B1-F17-5020 SL 249 D-D1-4020
A2-B24-6020 A2-E28-6020 SL 116 B1-D14-5020 SR 628 B3-G52-5020 SR 511 G-E17-4020
A2-A38-6020 A3-B47-6020 B3-B54-5020 SR 269 SR 357 SR 721 SR 67 I-C3-4020
A1-E7-6020 A2-E34-6020 SR 455 B1-A17-5020 SL 24 SR 97 SL 178 E-B14-4020
A2-E30-6020 A3-F58-6020 SL 629 SL 690 SR 196 SR 224 SL 56 H-F23-4020
A2-F35-6020 B2-A24-6020 SL 358 SR 178 SL 981 SL 926 SL 314 H-F3-4020
A3-E46-6020 A2-A34-6020 SL 508 SR 54 B3-E55-5020 SL 19 SL 983 I-B5-4020
B2-C25-6020 A1-F12-6020 SL 699 SR 787 SR 98 SL 731 SR 177 H-D9-4020
B2-A34-6020 A2-E39-6020 SR 666 SR 641 B1-D10-5020 SL 22 SL 832 E-E17-4020
A1-E6-6020 A3-C54-6020 SR 450 SL 166 SR 334 SR 627 SR 459 H-B6-4020
A2-C37-6020 A2-C29-6020 SR 862 SR 379 SR 26 SR 965 SL 135 H-A7-4020
B2-B24-6020 A2-F21-6020 SR 183 SL 270 SR 231 SL 37 SL 276 C-F5-4020
A3-E44-6020 A2-E23-6020 SR 942 SL 111 SL 712 SR 362 SR 842 H-D16-4020
A2-F32-6020 B2-C23-6020 SL 711 SL 376 SL 21 SL 663 SL 258 H-D11-4020
A2-A19-6020 A2-F39-6020 SR 454 SR 830 SR 797 SL 34 SL 689 I-L13-3020
A1-G11-6020 A1-E11-6020 SL 604 B3-D49-5020 SL 59 SL 82 SL 74 H-G11-3020
A1-C2-6020 B2-B29-6020 SR 835 SL 370 SR 339 SR 259 SL 333 F-H9-3020
A1-A9-6020 A3-C48-6020 SL 639 SL 273 SL 179 SL 496 SL 513 F-H3-3020
A3-B53-6020 A3-F49-6020 SR 681 SL 427 SL 489 SL 722 B3-F44-5020 H-I6-3020
A1-E5-6020 A3-E42-6020 SR 78 SR 463 SL 355 SL 388 SL 11 I-I18-3020
A2-E40-6020 B2-D41-6020 SL 326 SL 163 SR 201 SL 650 SL 367 E-G17-3020
A1-A13-6020 A2-F24-6020 SL 808 SL 20 SR 69 SL 123 SR 137 I-I5-3020
A2-G21-6020 A2-C35-6020 SL 885 SL 288 SR 306 SR 898 B1-E8-5020 E-G24-3020
A2-F23-6020 A2-B27-6020 SR 886 SR 373 SR 645 B1-A7-5020 SL 471 H-H22-3020
B2-A21-6020 B2-E35-6020 SL 625 SR 22 SL 944 SR 654 SR 45 C-L5-3020
A3-A51-6020 B2-D27-6020 SL 268 SL 768 SR 378 SL 53 SL 331 I-L15-3020
A1-E15-6020 A2-A29-6020 SL 762 B1-F14-5020 SR 905 B3-H52-5020 SR 144 I-J17-3020
A1-C7-6020 A2-A22-6020 SR 361 SL 302 SR 907 SL 509 SL 132 C-G2-3020
A2-B20-6020 A2-D26-6020 SR 919 SL 431 SR 665 SR 140 SR 503 D-H16-3020
A1-D12-6020 A1-D16-6020 B3-E56-5020 SR 346 SL 119 SL 443 SL 490
A1-G9-6020 A2-D30-6020 SL 588 SR 876 SR 274 SL 206 SL 418
A3-D55-6020 A1-F13-6020 SR 249 SL 235 SR 491 SL 85 SL 23
A1-A16-6020 A2-B29-6020 B3-D54-5020 SL 966 SR 42 SR 382 SR 448

 

 

AUTOGRAPHED POSTER : 200 คน (รับจากทีมงาน)

ลงทะเบียน (Registration time) : 15.30 น. – หลังคอนเสิร์ตจบ 30 นาที

จุดลงทะเบียน (Register point) : TICKET ROOM

 

B2-D25-6020 A1-F16-6020 A1-C16-6020 B2-B37-6020 SR 683 SL 632 SL 58 SR 739
A1-D17-6020 A3-D58-6020 B2-A19-6020 B2-D24-6020 SL 78 SL 423 SR 928 SR 502
B2-D37-6020 A3-D43-6020 A2-E29-6020 A2-F25-6020 B3-E46-5020 SL 453 SR 267 SL 384
A3-E55-6020 A2-G18-6020 A2-G29-6020 A3-F48-6020 SR 411 SL 609 SL 671 SR 861
A1-F14-6020 B2-B22-6020 A3-A42-6020 B2-C28-6020 SR 727 SL 577 SR 575 SR 759
A3-E53-6020 A2-F38-6020 B2-B23-6020 A2-E22-6020 SL 651 B3-A44-5020 SR 530 SL 861
A1-B5-6020 A2-G39-6020 A2-B23-6020 A1-F15-6020 SR 917 SL 28 SR 800 SR 171
A3-G54-6020 B2-B38-6020 A2-F26-6020 A3-A45-6020 SR 336 SR 643 B3-E50-5020 SL 942
A1-A1-6020 A2-E32-6020 B2-E36-6020 B2-C29-6020 SL 984 SL 316 SR 37 SL 977
A1-E2-6020 A3-C56-6020 A1-A15-6020 A2-D35-6020 SL 827 SR 746 SR 548 SL 498
A3-D53-6020 A1-B1-6020 B2-A41-6020 A3-D49-6020 SL 914 SR 751 SL 761 SL 75
A3-E48-6020 A1-D5-6020 A1-C15-6020 B2-C33-6020 SL 341 SL 438 B1-B15-5020 SR 311
B2-B33-6020 B2-A18-6020 A2-G33-6020 A3-F44-6020 SL 402 SL 979 B1-D9-5020 SR 63
A2-A33-6020 A1-G13-6020 A2-A41-6020 A1-B9-6020 SL 357 SL 317 SL 352 SL 737
A3-B56-6020 A1-F5-6020 A2-G27-6020 B2-C32-6020 B1-D16-5020 SR 985 SL 962 SR 571
A1-E10-6020 A1-A17-6020 A2-F36-6020 A3-B55-6020 SR 770 SR 910 SR 251 SL 211
A1-E1-6020 A3-B48-6020 A2-F40-6020 A2-B28-6020 SL 240 SR 462 SL 129 SL 972
A1-A8-6020 A3-D50-6020 A2-G32-6020 A2-F41-6020 SR 233 B3-F53-5020 SR 832 B1-D13-5020
A1-F6-6020 A2-B18-6020 B2-C35-6020 A2-E35-6020 SL 538 SR 65 SL 785 SR 484
A2-C28-6020 A1-D9-6020 A2-A28-6020 A3-D48-6020 SR 652 SL 756 SL 441 SL 344
A1-G7-6020 B2-A30-6020 A2-F20-6020 A3-A56-6020 SR 522 SL 394 SR 534 SR 195
A1-A6-6020 A2-B21-6020 A3-C45-6020 A1-B17-6020 B3-D43-5020 SR 621 B1-A6-5020 SL 117
A3-E58-6020 A3-F51-6020 B2-B21-6020 B2-E27-6020 SR 950 SR 610 SR 260 SR 38
B2-C38-6020 A1-D8-6020 A1-G8-6020 B2-D18-6020 SR 920 SR 264 SR 588 SR 29
A2-D32-6020 A1-A5-6020 B2-C21-6020 B2-A35-6020 SR 440 SL 383 SR 70 SR 891

 

OFFICIAL POSTER : ทุกที่นั่งได้รับโปสเตอร์หลังจบคอนเสิร์ต (All ticket holders get poster after concert)

 

 ======================================================================

 

“JBJ 1st CONCERT [JOYFUL DAYS] IN BANGKOK”

◆ วันแสดง : วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 / ประตูเปิด 16.30 น. / แสดง 18.00 น.

◆ สถานที่แสดง : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

◆ บัตรราคา : 6,000 / 5,000 (ยืน / นั่ง) / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท

◆ ช่องทางจำหน่ายบัตร : www.registarthailand.com

กำหนดการเปิดจองบัตร : วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

 

สิทธิพิเศษ

HI-TOUCH : จำนวน 1,200 คน (เฉพาะผู้ซื้อบัตรราคา 6,000 / 5,000 และ 4,000 บาทเท่านั้น)

- ผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตราคา 6,000 บาท ทุกที่นั่ง

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตราคา 5,000 บาท จำนวน 650 คน

- สุ่มผู้โชคดีจากผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตราคา 4,000 บาท จำนวน 20 คน

GROUP PHOTO : จำนวน 500 คน (20 คนต่อ 1 กลุ่ม) (เฉพาะผู้ซื้อบัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,000 และ 3,000 บาทเท่านั้น)

- สุ่มผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 6,000 บาท จำนวน 150 คน

- สุ่มผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 5,000 บาท จำนวน 300 คน

- สุ่มผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 4,000 บาท จำนวน 35 คน

- สุ่มผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 3,000 บาท จำนวน 15 คน

REHEARSAL : จำนวน 400 คน (เฉพาะผู้ซื้อบัตรราคา 6,000 / 5,000 / 4,000 และ 3,000 บาทเท่านั้น)

- สุ่มผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 6,000 บาท จำนวน 130 คน

- สุ่มผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 5,000 บาท จำนวน 230 คน

- สุ่มผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 4,000 บาท จำนวน 25 คน

- สุ่มผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 3,000 บาท จำนวน 15 คน

AUTOGRAPHED POSTER : จำนวน 200 คน (รับจากทีมงาน)

- สุ่มรายชื่อผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 6,000 บาท จำนวน 100 คน

- สุ่มรายชื่อผู้โชคดีจาก ผู้ซื้อบัตรราคา 5,000 บาท จำนวน 100 คน

สำหรับผู้ซื้อบัตรทุกราคาจะได้รับ “JBJ 1st CONCERT [JOYFUL DAYS] IN BANGKOK” official poster เป็นที่ระลึก (รับโปสเตอร์ได้ในวันคอนเสิร์ต)

** สุ่มผู้โชคดีพร้อมประกาศผล วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 ผ่านทางแฟนเพจและเว็บไซต์ **

 

จัดเต็มรายละเอียดและสิทธิพิเศษมาให้ขนาดนี้ จอยฟูลไทยต้องมั่น! วางแผนให้ดี เพราะเราไม่อยากให้มีใครพลาด!!

เกาะติดรายละเอียด-ขั้นตอนการจองบัตรได้ที่ www.registarthailand.com และอัพเดทข่าวสารทันใจผ่านแฟนเพจ www.facebook.com/RegiStarThailand/ หรือสอบถามข้อมูลการซื้อบัตรได้ที registar.ticket@gmail.com

Joyful ชาวไทยห้ามพลาดโอกาสที่จะมาความสร้างความสนุกสนานร่วมกับทั้ง 6 หนุ่ม JBJ กันให้ได้นะ!! 

#JoyfulDaysinBangkok


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irresistible Thai fans bring JBJ back to the country.
Come join them for the “
JBJ 1st CONCERT [JOYFUL DAYS] IN BANGKOK”!!!

With the success of the band’s first mini-album “FANTASY” and the warm support of the Thai Joyful who’ve made constant request for JBJ’s return to the country, we at RegiStar are bringing back the 6-membered group JBJ (Just Be Joyful) to Thailand! The band, whose members include TaeHyun, Kenta, SangGyun, YongGuk, HyunBin and DongHan. JBJ have recently won a Rising Star Award from the 2017 Asia Artist Awards as well as the K-POP Singer Award from the '25th Korea Culture and Entertainment Awards'. The awards are testament to the band’s popularity and are a guarantee for the fun that awaits the Joyful at the JBJ 1st CONCERT [JOYFUL DAYS] IN BANGKOK, due to be performed at 6.00 PM on 31 March 2018 at Thunder Dome, Muang Thong Thani

Not to leave the Thai JOYFUL waiting long, we at the RegiStar are now releasing details of the upcoming concert. Be warned: there isn’t much time for hesitation as ticket holders will be entitled to a great number of privileges!

 

“JBJ 1st CONCERT [JOYFUL DAYS] IN BANGKOK”

◆ Show Date : Saturday 31 March 2018 (Door open 4.30 PM / Show starts 6.00 PM)

◆ Venue : Thunder Dome, Muang Thong Thani

◆ Ticket price : 6,000 / 5,000 (standing or seating) / 4,000 / 3,000 / 2,000 Baht

◆ Distribution channel : www.registarthailand.com

◆ Sales date : 3 March 2018 (10.00 AM onward)

Every ticket holder gets a free official poster of the concert (posters are distributed on the show date). 

For more information and updates, please visited www.facebook.com/RegiStarThailand / www.registarthailand.com or inquire any information at registar.ticket@gmail.com

 

Privileges

HI-TOUCH : 1,200 participants (reserved only for 6,000 / 5,000 and 4,000 Baht ticket holders)

- All 6,000 baht ticket holders get Hi-Touch.

- 650 will be drawn from the 5,000 baht ticket holders.

- 20 will be drawn from the 4,000 baht ticket holders.

GROUP PHOTO : 500 participants (25 groups, 20 each) reserved only for 6,000 / 5,000 and 4,000 Baht ticket holders.

- 150 will be drawn from the 6,000 Baht ticket holders.

- 300 will be drawn from the 5,000 Baht ticket holders.

- 35 will be drawn from the 4000 Baht ticket holders.

- 15 will be drawn from the 3,000 Baht ticket holders.

REHEARSAL : 400 participants (reserved only for 6,000 / 5,000 / 4,000 and 3,000 Baht ticket holders.)

- 130 will be drawn from the 6,000 Baht ticket holders.

- 230 will be drawn from the 5,000 Baht ticket holders.

- 25 will be drawn from the 4000 Baht ticket holders.

- 15 will be drawn from the 3,000 Baht ticket holders.

AUTOGRAPHED POSTER : 200 participants (reserved only for 6,000 and 5,000 baht ticket holders.) (Get poster from staff)

- 100 will be drawn from the 6,000 Baht ticket holders.

- 100 will be drawn from the 5,000 Baht ticket holders.

All the draws will take place on 17 March 2018 at 8 pm. Check the results at https://www.facebook.com/RegiStarThailand or at www.registarthailand.com

JOYFUL be strong! Grab your tickets and enjoy your privileges! We don’t want you to miss out on anything!

Don’t miss the opportunity to join in on the fun with JBJ!

#JoyfulDaysinBangkok

 


 

"JBJ 1st CONCERT [JOYFUL DAYS] IN BANGKOK"
กำหนดการแสดง : วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 - ประตูเปิด 16.30 น. / แสดง 18.00 น.
สถานที่ : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
บัตรราคา : 6,000 / 5,000 (ยืน / นั่ง) / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
กำหนดการเปิดจองบัตร : วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางจำหน่ายบัตร : www.registarthailand.com


รายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.registarthailand.com/ โดยใช้ข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้ คือ ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลเพื่อใช้ในการรับข่าวสาร, เพศ, ที่อยู่ปัจจุบัน **สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้สมัครจะมี user และ password ของตนเองเมื่อสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อบัตรหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆต่อไป (ผู้ที่เคยสมัครแล้วจากกิจกรรมอื่นสามารถใช้ user เดิมได้)

2. กำหนดการเปิดจำหน่ายบัตร : วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
โดยมีขั้นตอนการจองบัตร ดังนี้
2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2.2. เลือกโซนที่ต้องการ
2.3. เลือกที่นั่ง, วิธีการรับบัตร, กดสั่งซื้อบัตร
2.4. เลือกวิธีการชำระเงิน
2.4.1 (กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน) ***แนะนำ*** 
วิธีนี้จะรวดเร็วที่สุดและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม โดยระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อมาให้
2.4.2 (กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ALIPAY) จะเข้าสู่ระบบการตัดบัตรต่อไป (มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 5%) 
2.5. เข้าสู่หน้าตรวจสอบรายการ เพื่อแจ้งโอนเงิน หรือ ดูสถานะบัตรของคุณ
2.6. ในการจองบัตร 1 ครั้ง สามารถจองได้ 4 ที่นั่ง ในราคาและโซนเดียวกัน (หากต้องการจองมากกว่าจำนวนที่กำหนดหรือต่างโซนสามารถจองเพิ่มได้โดยใช้ user เดิม)
**สามารถเลือกบริการส่งไปรษณีย์ EMS ได้โดยระบบจะคิดค่าจัดส่งเพิ่มต่อ 1 การจอง เป็นจำนวนเงิน 50 บาท**

3. เมื่อระบบแจ้งรหัสจอง (กรุณาจดไว้เป็นสำคัญ), ยอดเงินที่ท่านต้องชำระ, ข้อมูลของธนาคารที่ท่านต้องทำการโอนเงิน และ ***กำหนดเวลาที่ท่านต้อง โอนและแจ้งโอน*** (ภายใน 4 ชม.) โดยเลขบัญชีที่ท่านต้องโอนเงินเป็นของธนาคาร ไทยพาณิชย์ (รายละเอียดบัญชีจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการจองบัตร) ท่านสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกช่องทางดังนี้ ATM, เคาท์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking
- ยอดเงินที่ต้องชำระจะมีเศษสตางค์อยู่ด้วย กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ
- หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งวันและเวลาโอนมาที่ http://www.registarthailand.com/ (ในหน้าตรวจสอบรายการ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดจากที่ท่านได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตร ออเดอร์ของท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที โดยทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- หลังจากที่ผู้จองได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 24 ชม. ผู้จองสามารถกลับเข้ามาตรวจสอบ สถานะการจองได้อีกครั้ง หลังจากเวลาที่แจ้งโอนประมาณ 24 ชม. หากยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์ม กรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ทันที ทางอีเมล : registar.ticket@gmail.com หรือ โทร 062-252-6951, 089-365-2834

4. เก็บหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน (**แนะนำให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายรูปไว้ป้องกันการเลือนลางหรือสูญหาย) และรหัสจอง ไว้ให้ดี เพื่อนำมาใช้ยืนยันในการรับบัตร และเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี และทางทีมงานไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมชมการแสดง หลังจากที่ได้ซื้อบัตรไปแล้ว

6. ราคาบัตรนี้ ยังไม่รวมค่าออกบัตรพลาสติก ใบละ 20 บาท

7. สำหรับบัตรยืน ลำดับการเข้าฮอลล์จะเรียงตามลำดับการจอง โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบลำดับคิวของท่านได้ในหน้า "ตรวจสอบรายการ" ภายใน 7 วัน หลังจากการจองของท่านเสร็จสิ้น (เลขที่ปรากฏบนบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง จะตรงกับเลขลำดับคิวของท่าน) และหากบัตรสูญหายทางผู้จัดสงวนสิทธิไม่ออกบัตรให้ใหม่ในทุกกรณี และไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

8. กำหนดการรับบัตรจริง เพื่อใช้เข้าชมการแสดง สามารถรับได้ที่บู้ทรับบัตรหน้างาน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/RegiStarThailand/ 
registar.ticket@gmail.com โทร 062-252-6951, 089-365-2834

 

-------------------------------------------------------------------------------------

  

"JBJ 1st CONCERT [JOYFUL DAYS] IN BANGKOK"
Show Date : Saturday 31st March 2018 - Gate open 16.30 น. / Show 6 PM.
Venue : Thunder Dome, Muangthong Thani 
Ticket Price : 6,000 / 5,000 (Standing or Seating) / 4,000 / 3,000 and 2,000 THB
Sale Date : Saturday 3rd March, 2018 at 10.00 AM onward
Ticket website : http://www.registarthailand.com/


Ticket Information (Terms and Condition)

1. The Ticket Buyers have to apply for membership at http://www.registarthailand.com/ Required information: First Name, Last Name, Phone Number, E-mail Address, Address. Membership Application is Free of Charge. The Member will acquire username and password for ticket purchase and other membership activities.

2. On-Line Tickets will be sell on Saturday 3 March, 2018 at 10.00 AM
via http://www.registarthailand.com/ Once enter into the system, the member has to select ticket price, zone and seat number. You may reserve up to 4 seats with the same price and the same zone. (If the member would like to reserve more than seats mention above, he/she may have additional reservation with the same username.)
**The ticket buyers may choose to receive the tickets via EMS where the system will charge the delivery fee of 50 Baht. This service is for person who lives in Thailand only.

3. After the required details are filled completely, the system will provide the reservation code. (Please take note of the code.) The system will inform the Total Payment Value, the Bank Account Details that the member has to transfer the money to, and inform your payment detail on 'View Order' menu
*** time frame that the member has to pay for the ticket(s) *** (Within 4 hours) 
- if you use Credit Card, Debit Card, Service Charge 5%. 
The Bank Account that the members have to transfer the money to is Bank: Siam Commercial Bank (Full detail will be shown after booking) The member may transfer the money via ATM, Bank Counter, Internet Banking
- The Total Required Payment contains Double Digits (Satang/x,xxx.xx). Please transfer the money at exact value for accurate purchase details checking.
- After the payment is made please kindly inform date/time of money transferred at http://www.registarthailand.com/ (on View Orders menu) within the given time frame; otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. The reservation will be cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.
- After the member inform the organizer about the payment details. The Ticket Officers will review the payment within 24 hours. The member may check the reservation details again 24 hours after submission of the payment details on the View Order menu. If the purchased tickets are not confirmed on system then, please kindly contact the ticket officers immediately at registar.ticket@gmail.com

4. Please keep the proof of payment i.e. payment slip (**Recommend the member to take photos of the slip to prevent color fading) and Reservation Code in order to collect the ticket(s) and preventing fraud.

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation at any case and no refund.

6. Ticket prices do not include issuing plastic cards at 20 baht.

7. For Standing tickets, entrance to the venue are running by queue number. You can check your queuing number in 'View Order' page after 7 days when ticket was fully purchased. (Your ticket number will be the same as your queuing number). In case of losing ticket, The Organizer reserves the right to refuse issuing a new ticket in any circumstances.

8. Tickets self pick up will be at Ticket kiosk at Concert venue from 12.00 pm.
For more information, please visit http://www.registarthailand.com/


Remark
Facebook : https://www.facebook.com/RegiStarThailand/
or inquire any information at registar.ticket@gmail.com