เปิดจำหน่ายบัตรออนไลน์ 29 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป . Ticket sales on 29 July 2018, 10.00 AM (GMT+7) onwards

 

ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการค้นหาเลขที่นั่งหรือลำดับคิวของท่านเองว่าเป็นผู้โชคดีหรือไม่ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการกด Ctrl+F หรือ Command+F แล้วใส่รายละเอียดเลขที่นั่งของตัวเองเพื่อค้นหา

ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรเข้างานตัวจริง ที่มีหมายเลขที่นั่งที่ได้รับสิทธิ์ตรงตามประกาศมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนของผู้ที่จะรับสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นชื่อเจ้าของยูสเซอร์ที่ซื้อบัตร *
กำหนดการลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้


PRESS CONFERENCE : 200 คน
ลงทะเบียน (Registration time) : 13.30 – 15.00 น.
จุดลงทะเบียน (Register point) : SAPPHIRE 203, IMPACT Forum

A1-H2-5020 A2-H45-5020 A1-M6-5020 A1-H18-5020 A1-F11-5020 A1-A21-5020 A1-A18-5020 A1-J20-5020
A2-C45-5020 A2-D47-5020 A1-L11-5020 A1-F12-5020 A2-M58-5020 A2-E48-5020 A1-M25-5020 A1-S16-5020
A1-H16-5020 A2-J43-5020 A1-F18-5020 A1-A17-5020 A1-D14-5020 A1-K24-5020 A2-H49-5020 A2-N50-5020
A2-H50-5020 A1-J3-5020 A2-O35-5020 A2-I41-5020 A2-J52-5020 A2-H48-5020 A2-M48-5020 A2-J37-5020
A2-D41-5020 A1-O15-5020 A2-D45-5020 A1-O17-5020 A2-C40-5020 A2-A43-5020 A2-N42-5020 A2-B40-5020
A1-B20-5020 A2-P36-5020 A2-I55-5020 A2-B45-5020 A2-G56-5020 A2-L43-5020 A1-R9-5020 A2-B46-5020
A1-G18-5020 A2-M52-5020 A1-N5-5020 A1-N22-5020 A2-B43-5020 A2-H55-5020 A2-I56-5020 A2-A36-5020
A1-J19-5020 A1-J8-5020 A1-J15-5020 A2-S42-5020 A1-P24-5020 A1-B16-5020 A2-B35-5020 A2-F56-5020
A1-M21-5020 A2-K58-5020 A1-H4-5020 A2-N52-5020 A1-I11-5020 A2-G43-5020 A2-E46-5020 A2-J57-5020
A1-I12-5020 A1-M26-5020 A1-R15-5020 A2-C44-5020 A1-I14-5020 A1-D28-5020 A1-K14-5020 A2-D43-5020
A1-E26-5020 A1-J4-5020 A1-S28-5020 A1-M7-5020 A1-H10-5020 A1-N10-5020 A1-S23-5020 A1-E7-5020
A1-N21-5020 A1-G9-5020 A1-M10-5020 A2-N49-5020 A2-K36-5020 A1-M12-5020 A1-S14-5020 I-B18-3920
A2-G54-5020 A2-K51-5020 A1-O26-5020 A1-D27-5020 A2-O42-5020 A1-B28-5020 A2-K52-5020 B2-H31-3920
A1-R17-5020 A1-O22-5020 A2-L45-5020 A2-B44-5020 A1-J9-5020 A1-F8-5020 A2-N35-5020 B2-F27-3920
A2-F40-5020 A1-H14-5020 A2-S41-5020 A2-K46-5020 A2-Q38-5020 A2-F41-5020 A2-C36-5020 I-B14-3920
A1-K5-5020 A1-A19-5020 A1-Q25-5020 A1-D17-5020 A1-I4-5020 A1-P27-5020 A1-J16-5020 B1-D8-3920
A1-B18-5020 A1-J25-5020 A2-C46-5020 A1-P13-5020 A2-H60-5020 A2-C35-5020 A2-C47-5020 B2-I27-3920
I-D11-3920 E-A17-3920 B3-E47-3920 B2-B34-3920 B2-B25-3920 B2-C29-3920 B1-C3-3920 C-B15-3920
B2-J19-3920 B1-F11-3920 B2-D37-3920 H-C18-3920 B1-I15-3920 B3-A53-3920 B1-D9-3920 H-C21-3920
C-A1-3920 B1-F12-3920 I-A3-3920 C-E9-3920 B3-B48-3920 B2-C40-3920 C-E7-3920 B2-G20-3920
B3-D58-3920 B2-G27-3920 B2-C34-3920 I-B2-3920 B2-I32-3920 B1-C5-3920 I-D7-3920 B1-I10-3920
C-B2-3920 B3-A45-3920 I-A5-3920 B2-D34-3920 B2-H19-3920 B2-C22-3920 B2-C33-3920 H-B3-3920
B2-A37-3920 B1-G12-3920 B1-B7-3920 G-C19-3920 B3-F48-3920 B2-D20-3920 C-B9-3920 E-A8-3920
C-C1-3920 H-B1-3920 B1-F15-3920 I-D12-3920 B2-A20-3920 B2-D18-3920 H-A4-3920 H-A13-3920
B1-E5-3920 B2-B18-3920 B2-A24-3920 H-C13-3920 B1-G2-3920 H-A8-3920 H-C3-3920 B1-D4-3920

 

GROUP PHOTO : 400 คน (20 คน ต่อ 1 กลุ่ม)
ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 16.30 น.
จุดลงทะเบียน (Register point) : TICKET ROOM

A2-F52-5020 A1-D19-5020 A2-M35-5020 A2-H51-5020 A1-L2-5020 A1-N19-5020 C-B6-3920 B2-B20-3920
A2-B38-5020 A1-G13-5020 A1-M22-5020 A2-J41-5020 A2-P56-5020 A2-M37-5020 B1-B4-3920 B2-C35-3920
A2-O43-5020 A2-J55-5020 A2-O53-5020 A1-B13-5020 A1-I5-5020 A1-H8-5020 C-D14-3920 D-D17-3920
A2-P51-5020 A1-S19-5020 A1-F22-5020 A1-L21-5020 A1-K3-5020 A2-E54-5020 D-A10-3920 C-D15-3920
A1-H25-5020 A1-F5-5020 A1-I7-5020 A2-I51-5020 A2-D40-5020 A1-H24-5020 C-A4-3920 B1-F4-3920
A1-J22-5020 A2-C48-5020 A2-A47-5020 A2-H41-5020 A1-I23-5020 A1-D12-5020 B2-E35-3920 B3-C57-3920
A2-H61-5020 A1-J2-5020 A2-H44-5020 A1-L10-5020 A2-K38-5020 A2-L56-5020 B2-F39-3920 D-C15-3920
A1-H26-5020 A2-I35-5020 A1-J28-5020 A1-Q19-5020 A2-J38-5020 A1-M5-5020 B3-A55-3920 B2-G31-3920
A2-M39-5020 A1-L22-5020 A1-P15-5020 A2-H36-5020 A2-S44-5020 A1-H28-5020 C-A2-3920 B2-C23-3920
A2-S46-5020 A1-I10-5020 A2-I36-5020 A2-K55-5020 A1-Q23-5020 A2-O38-5020 B2-B38-3920 B2-F29-3920
A2-Q59-5020 A1-K19-5020 A1-H19-5020 A2-A49-5020 A1-Q27-5020 A1-G7-5020 I-D8-3920 I-B6-3920
A2-M54-5020 A2-A41-5020 A2-M59-5020 A1-I1-5020 A1-M19-5020 A1-A27-5020 D-A9-3920 B2-H27-3920
A2-F37-5020 A1-O19-5020 A1-L25-5020 A2-H58-5020 A1-P12-5020 A1-L12-5020 B3-E55-3920 B2-D27-3920
A1-B19-5020 A1-M27-5020 A1-K27-5020 A1-C15-5020 A1-I28-5020 A1-H9-5020 H-B7-3920 B1-A13-3920
A2-H39-5020 A1-H11-5020 A1-J21-5020 A2-L50-5020 A2-J42-5020 A1-D25-5020 C-E5-3920 E-A5-3920
A1-L15-5020 A2-E47-5020 A1-F21-5020 A1-D15-5020 A2-J56-5020 A2-M60-5020 B2-E40-3920 I-E20-3920
A2-K47-5020 A1-P16-5020 A1-L24-5020 A2-M41-5020 A1-I16-5020 A2-D53-5020 B2-I29-3920 C-C11-3920
A1-K10-5020 A2-I39-5020 A1-Q12-5020 A2-I61-5020 A1-B17-5020 A1-G4-5020 B1-B10-3920 D-A6-3920
A1-M20-5020 A1-C11-5020 A2-M43-5020 A1-E8-5020 A2-Q45-5020 A1-E27-5020 I-C7-3920 G-A18-3920
A1-R10-5020 A1-E22-5020 A2-D48-5020 A2-O50-5020 A1-K25-5020 A1-N15-5020 G-B3-3920 C-C7-3920
A2-D50-5020 A2-G49-5020 A2-G47-5020 A2-D39-5020 A2-M56-5020 A2-H46-5020 I-B4-3920 B3-B50-3920
A1-H22-5020 A1-K28-5020 A1-F13-5020 A2-C49-5020 A1-P26-5020 A2-P37-5020 C-A13-3920 B3-A42-3920
A1-F16-5020 A2-D44-5020 A2-M62-5020 A2-G58-5020 A1-I26-5020 A2-Q52-5020 I-C10-3920 B2-F28-3920
A2-Q47-5020 A2-F51-5020 A1-B21-5020 A2-M51-5020 A2-H38-5020 A1-J26-5020 B2-C26-3920 H-C2-3920
A2-B39-5020 A1-H27-5020 A2-N43-5020 A2-I37-5020 A1-B14-5020 A2-A35-5020 B2-A33-3920 H-A7-3920
A1-G24-5020 A2-D37-5020 A1-I22-5020 A2-J45-5020 A2-G51-5020 A2-K37-5020 E-E19-3920 B2-B32-3920
A2-C52-5020 A1-G10-5020 A1-H23-5020 A2-J53-5020 A2-D49-5020 A1-O11-5020 B1-B5-3920 D-B17-3920
A1-M9-5020 A2-K54-5020 A1-O2-5020 A1-D11-5020 A1-A25-5020 A2-M49-5020 G-A9-3920 G-B6-3920
A2-H37-5020 A1-S22-5020 A1-M13-5020 A2-F42-5020 A2-L62-5020 A1-P25-5020 I-D9-3920 B2-I20-3920
A1-A15-5020 A1-L9-5020 A2-H40-5020 A1-L17-5020 A1-I20-5020 A1-M24-5020 B1-H8-3920 B2-J41-3920
A1-N25-5020 A1-A20-5020 A2-A37-5020 A1-I27-5020 A1-M8-5020 C-D9-3920 C-C4-3920 B2-B31-3920
A1-K6-5020 A2-H52-5020 A1-N28-5020 A1-P4-5020 A1-O25-5020 D-A2-3920 B2-G37-3920 B2-E22-3920
A2-E52-5020 A2-O40-5020 A1-B15-5020 A1-I9-5020 A1-T22-5020 B1-D17-3920 B1-B2-3920 B2-E27-3920
A1-B23-5020 A2-M42-5020 A1-O21-5020 A1-S18-5020 A1-N17-5020 G-A13-3920 B3-B55-3920 B2-I19-3920
A2-P39-5020 A1-G27-5020 A2-J35-5020 A2-H42-5020 A1-H21-5020 B2-C20-3920 B1-J11-3920 E-B19-3920
A1-H20-5020 A2-P38-5020 A1-A14-5020 A2-E51-5020 A2-K40-5020 B3-B44-3920 I-B9-3920 G-B7-3920
A1-H3-5020 A1-G23-5020 A2-F47-5020 A2-M47-5020 A2-G55-5020 B1-H17-3920 H-B19-3920 G-D12-3920
A1-Q24-5020 A2-L53-5020 A2-P35-5020 A2-F54-5020 A2-C41-5020 B3-A44-3920 B1-D14-3920 B1-I9-3920
A2-A39-5020 A1-O20-5020 A2-L52-5020 A1-M14-5020 A1-S17-5020 I-D15-3920 B1-B17-3920 B2-F40-3920
A1-I25-5020 A1-K8-5020 A1-I24-5020 A2-A44-5020 A2-L40-5020 I-E16-3920 B2-J18-3920 I-B13-3920
A2-G38-5020 A2-D42-5020 A1-E9-5020 A1-J24-5020 A2-H47-5020 G-A2-3920 C-A10-3920 B3-E46-3920
A2-O52-5020 A1-K1-5020 A2-L48-5020 A2-Q48-5020 A2-G37-5020 C-A11-3920 B2-G30-3920 B1-G15-3920
A1-T27-5020 A2-Q35-5020 A1-S27-5020 A2-L44-5020 A2-K59-5020 B1-D15-3920 I-D4-3920 G-E13-3920
A1-J17-5020 A1-T28-5020 A2-C51-5020 A1-M15-5020 A2-Q36-5020 I-D10-3920 B2-D39-3920 B1-H7-3920
A1-S26-5020 A2-I53-5020 A2-H43-5020 A1-E21-5020 A1-N23-5020 B3-B51-3920 B1-G17-3920 B2-G29-3920
A2-B36-5020 A2-K49-5020 A1-K22-5020 A1-S1-5020 A2-J46-5020 B1-A15-3920 B2-B29-3920 B1-D3-3920
A2-P43-5020 A2-E49-5020 A1-O23-5020 A2-J51-5020 A2-F57-5020 B2-H30-3920 B3-G51-3920 I-E19-3920
A1-G11-5020 A2-G53-5020 A1-C12-5020 A2-F36-5020 A2-M45-5020 H-B13-3920 I-D21-3920 B2-F38-3920
A2-H35-5020 A1-J11-5020 A1-C14-5020 A2-P60-5020 A1-Q21-5020 H-B6-3920 C-C2-3920 B2-A28-3920
A1-F10-5020 A1-K20-5020 A2-I38-5020 A1-G5-5020 A1-H12-5020 I-D19-3920 B2-E41-3920 I-D14-3920

 

SIGNED POSTER : 200 คน (รับโปสเตอร์จากทีมงาน)
ลงทะเบียน (Registration time) : หลังจบแฟนมีตติ้ง
จุดลงทะเบียน (Register point) : TICKET ROOM

 

A2-L41-5020 A1-D18-5020 A2-Q44-5020 A2-C37-5020 A1-N18-5020 A1-D16-5020 B1-B3-3920 E-B17-3920
A1-O13-5020 A1-J23-5020 A1-S10-5020 A2-I42-5020 A1-N16-5020 A1-R6-5020 D-C5-3920 B3-D57-3920
A1-R2-5020 A2-G60-5020 A1-K12-5020 A2-K50-5020 A2-J36-5020 A2-O60-5020 I-B20-3920 B2-A29-3920
A1-T3-5020 A2-F35-5020 A2-N36-5020 A2-C43-5020 A2-F50-5020 A1-K7-5020 B3-H53-3920 C-D8-3920
A2-I43-5020 A2-A45-5020 A1-M18-5020 A1-I17-5020 A1-M2-5020 A2-I59-5020 H-A2-3920 B3-J51-3920
A2-O39-5020 A1-P28-5020 A1-D9-5020 A2-L39-5020 A2-F58-5020 D-A12-3920 D-D22-3920 C-A14-3920
A2-J47-5020 A2-D46-5020 A2-O51-5020 A2-L51-5020 A1-M17-5020 C-D4-3920 B2-E36-3920 B2-A36-3920
A1-S24-5020 A2-Q37-5020 A2-R41-5020 A1-O3-5020 A2-I57-5020 I-B17-3920 C-E15-3920 B2-E32-3920
A1-A24-5020 A1-O16-5020 A2-F49-5020 A1-H6-5020 A1-K9-5020 B2-G23-3920 B2-H20-3920 B3-B56-3920
A2-A42-5020 A2-H59-5020 A2-G57-5020 A2-B37-5020 A1-J6-5020 B2-F32-3920 H-E1-3920 B2-D22-3920
A2-E45-5020 A2-J48-5020 A2-J61-5020 A1-F7-5020 A1-R16-5020 B1-D10-3920 C-B12-3920 C-A12-3920
A2-K60-5020 A2-C42-5020 A2-N46-5020 A2-I58-5020 A1-I18-5020 I-C13-3920 B3-E44-3920 B3-A47-3920
A1-T25-5020 A2-M44-5020 A2-B49-5020 A2-H56-5020 A1-H5-5020 B1-B11-3920 B2-G21-3920 B1-D11-3920
A2-E50-5020 A1-F6-5020 A2-R46-5020 A1-E23-5020 A2-N41-5020 G-A5-3920 B3-A54-3920 B2-G32-3920
A1-J10-5020 A1-Q28-5020 A2-G45-5020 A1-J5-5020 A2-F38-5020 I-A2-3920 B3-C56-3920 B2-E23-3920
A2-F55-5020 A2-D51-5020 A2-R48-5020 A1-K23-5020 A1-B27-5020 G-A1-3920 H-A16-3920 B2-J35-3920
A1-L8-5020 A2-M57-5020 A2-Q62-5020 A2-J50-5020 A1-G3-5020 B1-A7-3920 B2-B40-3920 I-C1-3920
A2-J44-5020 A2-F48-5020 A1-J18-5020 A1-L18-5020 A1-D20-5020 B2-G36-3920 B2-G41-3920 B3-D56-3920
A1-C13-5020 A1-I3-5020 A1-P23-5020 A2-J62-5020 A2-C38-5020 D-D7-3920 B2-D41-3920 B3-J52-3920
A2-Q61-5020 A1-I2-5020 A1-M23-5020 A1-E24-5020 A2-G59-5020 C-B1-3920 C-E4-3920 B2-H18-3920
A1-H7-5020 A1-S15-5020 A1-I21-5020 A2-E56-5020 A1-B25-5020 I-D2-3920 D-D9-3920 H-A19-3920
A1-G28-5020 A1-M4-5020 A1-H13-5020 A1-E25-5020 A2-O44-5020 B2-D36-3920 G-B10-3920 H-A9-3920
A1-N24-5020 A2-I40-5020 A2-O37-5020 A2-K41-5020 A1-J13-5020 D-A11-3920 E-A14-3920 I-B5-3920
A2-K53-5020 A2-L46-5020 A1-D26-5020 A1-F9-5020 A1-C16-5020 B2-B19-3920 H-D6-3920 D-D19-3920
A2-B42-5020 A1-N26-5020 A1-R14-5020 A2-K35-5020 A2-M50-5020 B2-A39-3920 G-D11-3920 B3-G42-3920

 

SELFIE POLAROID : 30 คน (รับรูปโพลารอยด์จากทีมงาน)
ลงทะเบียน (Registration time) : หลังจบแฟนมีตติ้ง
จุดลงทะเบียน (Register point) : TICKET ROOM

A1-B26-5020 A2-N47-5020 A2-G44-5020 A2-C50-5020 A1-Q26-5020 A1-K11-5020 A1-I13-5020 A1-G17-5020
A1-D10-5020 A2-N48-5020 A2-H53-5020 A2-D52-5020 A2-A48-5020 A1-K13-5020 A1-I8-5020 A1-H15-5020
A1-F15-5020 A2-N55-5020 A2-J49-5020 A2-E41-5020 A2-B50-5020 A1-O27-5020 A1-J12-5020
A1-F17-5020 A2-P55-5020 A2-K39-5020 A2-E53-5020 A2-C39-5020 A1-P14-5020 A1-J7-5020

* HI-TOUCH และ PHOTO GROUP จะเริ่มกิจกรรมหลังแฟนมีตติ้งจบตามลำดับ โดยทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในระหว่างรอเริ่มกิจกรรม
** สำหรับกิจกรรม HI-TOUCH ผู้ซื้อบัตรทุกท่านจะต้องแสดงบัตรเพื่อยืนยันก่อนเข้าร่วม

ขอบคุณครับ

 

 

 

 

###########################################

 

KWON HYUNBIN 1ST FAN MEETING IN BANGKOK ~One Step CLOSER~
กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 (ประตูเปิด : 15.30 น. / แสดง : 17.00 น.)
สถานที่: ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
ราคาบัตร: 5,000 / 3,900 / 2,900 / 1,900 บาท
จำหน่ายบัตร: วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
เว็บไซต์จำหน่ายบัตร: http://www.registarthailand.comรายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.registarthailand.com

2. เมื่อเปิดจำหน่ายบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีขั้นตอนการจองบัตร ดังนี้
2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2.2. เลือกโซนที่ต้องการ
2.3. เลือกที่นั่งที่ต้องการ, เลือกวิธีการรับบัตร (รับเองหน้างาน หรือ EMS มีค่าจัดส่ง 50 บาท), กดสั่งซื้อบัตร
2.4. เลือกวิธีการชำระเงิน
2.4.1 (กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน) ***แนะนำ*** วิธีนี้จะทำได้แม่นยำที่สุดและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อมาให้ กรุณาโอนและแจ้งโอนในเวบไซต์ภายในเวลาที่ระบบกำหนด (ภายใน 2 ชม.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตร ออเดอร์ของท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที
2.4.2 (กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต, PAYPAL) จะเข้าสู่ระบบของการตัดบัตร ต่อไป (มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 5%)
2.5. เข้าสู่หน้า ‘ตรวจสอบรายการ’ เพื่อแจ้งโอนเงิน หรือ ดูสถานะบัตรของคุณ
2.6. ในการจองบัตร 1 ครั้ง จะสามารถจองได้ครั้งละ 4 ใบ ในโซนเดียวกันเท่านั้น หากต้องการโซนอื่นด้วย ให้ทำการจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง

3. กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน หลังจากที่ผู้จองได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 24 ชม. ผู้จองสามารถตรวจสอบสถานะการจองของท่านได้ที่หน้า ‘ตรวจสอบรายการ’ หากสถานะการจองยังไม่ขึ้น ‘เสร็จสิ้น’ หลังจากเวลาที่แจ้งโอน 24 ชม. กรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ทันที

4. เก็บหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน (**แนะนำให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายรูปไว้ป้องกันการเลือนลางหรือสูญหาย) และรหัสจอง ไว้ให้ดี เพื่อนำมาใช้ยืนยันในการรับบัตร และเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี และทางทีมงานไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมชมการแสดง หลังจากที่ได้ซื้อบัตรไปแล้ว

6. ราคาบัตรนี้ ยังไม่รวมค่าออกบัตรพลาสติกใบละ 20 บาท

7. บัตรคอนเสิร์ตไม่สามารถนำไปขายต่อ ขอคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนใดๆ ได้ บัตรเป็นทรัพย์สินของผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ในบัตรแก่ผู้อื่น หรือนำบัตรชมการแสดงไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางผู้จัดสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรชมการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ไม่คืนเงินทุกกรณี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.registarthailand.com
https://www.facebook.com/RegiStarThailand/
ติดต่อทีมบัตร registar.ticket@gmail.com โทร 062-252-6951, 089-365-2834


++++++++++++++++++++++++

KWON HYUNBIN 1ST FAN MEETING IN BANGKOK ~One Step CLOSER~
Show Date:
 Saturday 22nd September 2018 at 5 PM
Venue: Thunder Dome, Muang Thong Thani
Ticket Price: 5,000 / 3,900 / 2,900 / 1,900 THB
Sale Date: Sunday 29th July 2018, 10 AM onwards
Ticket Website: http://www.registarthailand.comTicket Information (Terms and Condition)

1. The Ticket Buyers have to apply for membership at http://www.registarthailand.com

2. Online Tickets Sale will be opened on Sunday 29th July 2018, 10 AM onwards
2.1. Login by registered Username and Password
2.2. Choose Seating Zone
2.3. Choose your Seat, Pick up method (Self Pick up or EMS with delivery fee is 50 THB), and click Order. (*Remark; EMS is applicable only buyer who lives in Thailand)
2.4. Choose payment method
2.4.1. Bank Transfer **Recommended** as this is very accuracy and no additional charges
> system will provide all order summary (the Reservation code, Total Payment Value, the Bank Account Details and time frame that the member has to pay for the ticket).
After the payment is made, please DO NOT forget to go back to ‘View Orders’ menu and confirm date/time of money transferred at within the given time frame. Otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. So, the reservation will be automatically cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.
2.4.2. Credit Card, Debit Card, Paypal > System will redirect to credit card system, Service Charge 5%
2.5. Choose ‘View Order’ menu, to view your ticket status.
2.6. You can reserve up to 4 seats and must be same round and same zone. (If the member would like to reserve other zone, he/she may have additional reservation with the same username.) 

3. For Bank Transfer payment method, after the Buyer confirm the payment details via website. The Ticket Officers will review the payment within 24 hours. The member can check status again after 24 hours submission by login to the View Order menu.
If the purchased ticket status is not confirmed on system then, please kindly contact the ticket officers immediately.

4. Please keep the payment verification i.e. payment slip (**Recommend** the member to take photos or copy the slip to prevent color fading or lost) and Reservation Code in order to collect the ticket(s) and preventing fraud.

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation at any cases with no refund.

6. Ticket price is EXCLUDED the issuing plastic cards, 20 THB per ticket

7. Tickets purchased cannot be resold, refunded or exchanged.
Tickets are the property of the Organizer and cannot be transferred or resold for any commercial purposes. The resale of ticket(s) is prohibited. Organizer reserves the right to cancel the ticket with no prior notice and with no refund or other compensation.


Remark:
For additional inquiry
http://www.registarthailand.com
https://www.facebook.com/RegiStarThailand/
Ticket Team registar.ticket@gmail.com Tel. 062-252-6951, 089-365-2834